CFO Service

अब हजुर पनि Appoint गर्नुहोस आफ्नो Businessमा CFO

CFO Advisory service to tackle the complexities of growing business

"CFO changes the way People think about Business"

Khata CFO Solution नै किन?

एक राम्रो CFO हजुरको Businessमा कायापलट ल्याउने सामर्थ्य राख्छ| यदि हजुर Business Grow गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर आफ्नो Companyको Financial System देखेर दिक्क हुनुभएको छ भने Ultimate Solution CFO Appoint गर्नु नै हो| एक CFOले हजुरलाई strategic management, cash flow management देखि annual budget बनाउने र Financial Report तयार पर्ने सम्मको service प्रदान गर्छन| CFOले Businessलाई regular basisमा monitor गर्नुको साथसाथै Business expansionको opportunity पनि analysis गर्छन| त्यसैले आजै Online र Offline दुवै modeमा Service लिन मिल्ने Khata CFO Solutionसंग Partnership गर्नुहोस|

100% Result Oriented

Online & Offline Service

Qualified Professionals

Easy & Flexible

हाम्रो CFO Serviceहरु

Virtual CFO

Engaging as a strategic partner, on an ongoing basis to help you grow your business.

Interim CFO

Filling in the void, on the temporary basis, created by sudden exit of your existing CFO.

हाम्रो हजुरलाई कस्तो Services दिन्छौं?

Projections & Budgeting

Raise Bank Loan & Capital

Profit Maximization

Cash & Funds Flow

Business Growth Strategy

Legal Framework

Industry Experience to match your challanges

We have designed our with industry input, backed by years of experience.
See how can you fit with us.

  • Hospitality/Restaurant
  • Construction
  • Health Care
  • Manufacturing
  • Financial Service
  • Education
  • Professional Services
  • Retail
  • Non-Profit/Social Service

हजुरको Questions हाम्रो Answers

Khata CFO Solutionले मलाई कसरी help गर्छ?

Effective काम मा focus गर्ने Khata CFO ले regular financing reportingलाई  पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ| Budget review र Cash forecast देखि employee meet सम्मको program राखेर हामी हजुरको Growing business मा Profit maximize अवस्य गर्नेछौं|

Virtual CFO एक Accountant बाट कसरी फरक छ?

Virtual CFO विशेषत: Financial Managementमा expertise राख्ने गर्छन|  Strategic planning र Financial Managementको लागि एक Accountant तयार हुँदैनन्.  CFO हजुरको business मा Accounting र Taxation भन्दा माथि उठेर overall framewok बनाउछन |

Virtual CFO हामीसंग कसरी Collaborate गर्छन?

Khata Business Solution एक Multi-location संस्था हो र हामी आफ्नो clientलाई remotely service दिन सक्षम भएकोमा गर्व गर्छौं|  आफ्नो Client संग भेट्न र सहकार्य गर्न हामी धेरै Business Tools हरुको प्रयोग गर्छौं|

के मेरो Business अहिले नै CFO को लागि ready छ त ?

100%. हरेक Business ले CFO Service लिन अत्यन्त जरुरी छ, चाहे regular basis मा होस् चाहे occasionally होस्. हरेक Business different र complex हुन्छन| हामी केहि समय हजुरको  Business लाई बुज्छौँ , Plan बनाउछौं , Forecast गर्छौं र Long Term Strategy तयार पर्छौं|

के हजुर Start गर्न चाहनुहुन्छ?

+977-9845355031

Other Services