सबै किसिमको Tax Problemको Solution छ Khata Business संग

Our team is one stop solution for Corporate as well as Personal Taxation

"The hardest thing to understand in the world is Income Tax"

Guarantee लिन्छौं हजुरको Satisfactionको

Khata TAX Solutions

हजुरलाई आफ्नो Businessको Second phaseमा हार्दिक बधाई छ| अब हजुरपनि आफ्नो Tax Systemलाई simplify गरेर Businessमा लाग्नुहोस| Khataको Integrated Tax Solutionले हजुरलाई Registration देखि Complete Tax Filing सम्म help गर्नेछ र हजुरलाई सबैखाले Taxको headacheबाट मुक्त गराउनेछ|

Industry Experience to match your challanges

We have designed our with industry input, backed by years of experience.
See how can you fit with us.

  • Hospitality/Restaurant
  • Construction
  • Health Care
  • Manufacturing
  • Financial Service
  • Education
  • Professional Services
  • Retail
  • Non-Profit/Social Service

हजुरको Questions हाम्रो Answers

Khata Taxation Solutionले कुन कुन Taxहरु Cover गर्छ?

हाम्रो Tax Programले  Nepalमा हाल practiceमा रहेका सबैखाले Taxलाई  cover गर्छ| यसमा Corporate Tax, TDS, VAT, Import duty, Excise Duty इत्यादि पर्दछन|

यसले के कस्ता Businessलाई Solution प्रदान गर्छ?

हामी धेरै किसिमका Organizationहरु जस्तै Company, Co-operatives, Partnership firm, Sole Proprietorship इत्यादिलाई  Taxation solution प्रदान गर्छौं|

के Khataले Tax planningको सुबिधा दिन्छ?

Taxationको fieldमा लामो Time experience बटुलेको कारणले hamisanga Legally Tax minimize गर्ने विभिन्न Strategyहरु रहेका छन्| ती Strategyहरु हजुरसंग Share गर्न हामी एकदमै लालायित छौं|

के Khataका अरु Program झैं यसले पनि Online सेवा प्रदान गर्छ?

100%. Modern Technologyलाई Use गर्दै Business सम्बन्धि नविनतम सेवा दिने Pioneer बनेको छ Khata. Taxationमा पनि online र offline दुबै माध्यम मा सेवा लिन हामीसंग Collaborate गर्नुहोला|

के हजुर Start गर्न चाहनुहुन्छ?

+977-9845355031

Other Services